Global searching is not enabled.
Skip to main content

4 Courses

ĐÀO TẠO HỘI NHẬP | WELCOME ONBOARD
HỘI NHẬP VÀ ĐỊNH HƯỚNG
Preview Course

Teacher: Trang NgôTeacher: Dương NguyễnTeacher: Hà NguyễnTeacher: Hà NguyễnTeacher: Loan Trần

ĐÀO TẠO HỘI NHẬP | WELCOME ONBOARD

ĐÀO TẠO HỘI NHẬP DÀNH CHO NHÂN VIÊN MỚI TẠI BIZFLY CLOUD

💠 Nội dung buổi đào tạo bao gồm:

- Giới thiệu chung về VCCorp

- Giới thiệu về Bizfly Cloud

- Văn hóa công ty, văn hóa khối và các chính sách, quy định nội bộ

- Và các kiến thức bổ ích khác


ĐÀO TẠO AN TOÀN THÔNG TIN - SEC 101 - SECURITY AWARENESS
HỘI NHẬP VÀ ĐỊNH HƯỚNG
Preview Course

Teacher: Trang NgôTeacher: Dương NguyễnTeacher: Hà NguyễnTeacher: Hà NguyễnTeacher: Thùy Dương NguyễnTeacher: Loan Trần

ĐÀO TẠO AN TOÀN THÔNG TIN - SEC 101 - SECURITY AWARENESS

ĐÀO TẠO AN TOÀN THÔNG TIN DÀNH CHO NHÂN VIÊN MỚI TẠI BIZFLY CLOUD

💠 Nội dung buổi đào tạo bao gồm:

Nhận thức về an toàn thông tin khi làm việc

- Các case sự cố thực tế và cách xử lý


SỔ TAY NHÂN SỰ BIZFLY CLOUD | EMPLOYEE HANDBOOK
HỘI NHẬP VÀ ĐỊNH HƯỚNG
Preview Course
BIZFLY CLOUD PROFILE
HỘI NHẬP VÀ ĐỊNH HƯỚNG
Preview Course

Teacher: Trang NgôTeacher: Hà NguyễnTeacher: Hà NguyễnTeacher: Loan Trần

BIZFLY CLOUD PROFILE

Updating...